Signaleren & analyseren

Opbouwwerker praat met buurtbewoner Ad PB.jpg

In het eerste deel van de opleiding staat leeruitkomst 1 centraal. Je signaleert en analyseert jouw maatschappelijke vraagstuk vanuit meervoudig perspectief.

Je kijkt specifiek naar het ontwikkelen en verbeteren van de randvoorwaarden ter bevordering van het sociaal functioneren van mensen en gemeenschappen, uitgaande van de doelen en leidende principes van de Global Definition of Social Work (IFSW, 2014). Je onderbouwt en laat zien hoe dit proces heeft bijgedragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en visie. Hierover leg je een schriftelijk portfolioassessment af.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij