Voeren van effectieve regie op een concrete beroepsinnovatie

20210517 Hanze LOWRES 089.jpg

In de tweede helft van de opleiding voer je effectief regie op een concreet transitievraagstuk. Je voert op je praktijkplek een eigen praktijkonderzoek uit dat innovatie van de beroepspraktijk als doel heeft. Je zorgt voor betrokkenheid van relevante actoren.

In dit onderzoek integreer je relevante kennis uit verschillende bronnen: zowel theoretisch als praktisch, zowel nationaal als internationaal. Je zorgt voor een transparante en resultaatgerichte werkwijze en je verantwoordt de output en outcome. Je laat zien dat je de resultaten van het onderzoek kritisch kunt beschouwen en ontwikkelt een professionele identiteit gericht op legitimering, positionering en profilering. De toetsing van de derde leeruitkomst bestaat uit een schriftelijke verslaglegging én een mondeling assessment.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij