Opdrachten toelatingscheck Master Social Work

Studentsocialwork.jpg

Als onderdeel van de toelatingscheck 2023-2024 vragen we je drie opdrachten te maken. Deze opdrachten zijn een afspiegeling van opdrachten uit de opleiding. Ze zijn daarmee een graadmeter voor de opleiding én voor jezelf om te onderzoeken in hoeverre de opleiding bij jou past.

Sociaal werk

Bij deze opdracht kijken we naar je vaardigheden om een inhoudelijke bijdrage over sociaal werk te begrijpen, samen te vatten en te verbinden aan jouw eigen ideeën of beelden van de praktijk. Met deze opdracht krijg je meteen ook een breed beeld van de context van de master.

  • Neem kennis van de Marie Kamphuislezing 2021 door Evelien Tonkes: Politisering in het sociaal werk - voorbij links populisme. Dat kan door de videoweergave te bekijken of door de tekst te lezen.
  • Beschrijf (1/2 - 1 A4) wat voor jou de belangrijkste inzichten uit deze lezing zijn en maak de verbinding met een of meer complexe maatschappelijke vraagstukken die jouw interesse hebben.

Change agent

Bij deze opdracht zijn we benieuwd naar wie jij bent en wat je motivatie voor deze masteropleiding is. Schrijf een motivatiebrief (max. 1 A4) waarin de volgende onderdelen terugkomen:

  • Een korte inleiding waarin je jezelf voorstelt;
  • Je belangrijkste drijfveer om aan de master te beginnen;
  • De manier waarop je werk en privé denkt te kunnen combineren;
  • Je motivatie voor de master in relatie tot je eigen (professionele) ontwikkeling.

Verandervraagstuk

Bij deze opdracht kijken we naar het verandervraagstuk waarmee je aan de slag wilt. In de opleiding krijg je de rol van change agent en ga je aan de slag met een verandervraagstuk uit je eigen werkpraktijk. Je verzamelt meerdere perspectieven en brengt een samenwerking met anderen uit verschillende domeinen en niveaus tot stand om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Met jouw vraagstuk draag je bij aan de transformatiedoelen in het sociaal domein. Die zijn gerelateerd aan de internationale definitie en doelen van het sociaal werk (IFSW, 2014).

Geef een beschrijving van het vraagstuk waarmee je in de opleiding bezig wilt gaan (max. 1 A4). Verwerk hierin twee bronnen (met bronvermelding) waarin de maatschappelijke urgentie en relevantie van het vraagstuk aan de orde komen. Tenminste 1 bron dient Engelstalig te zijn en tenminste 1 bron moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ga in je betoog in op de volgende zaken:

  • In welke context speelt het vraagstuk?
  • Hoe wil je met jouw vraagstuk bijdragen aan versterking en vernieuwing van sociaal werk?
  • Welke samenwerkingspartners zijn relevant om bij dit vraagstuk te betrekken?
  • Hoe zou jouw rol als change agent er bij dit vraagstuk uit kunnen zien?

Tip: check je opdrachten voor inleveren op correct taalgebruik, zorg voor een leesbare opmaak en zet je naam op alle documenten.