Gezondheid, Veiligheid & Recht

  • Vak
zorg-welzijn-recht.jpg

De module Gezondheid, Veiligheid & Recht is één van de drie keuzemodules waarin jij je kan specialiseren.

Er zijn verschillende manieren om aanspraak te kunnen maken op vormen van (vrijwillige of verplichte) zorg en ondersteuning in Nederland. Het zorgstelsel is een complexe puzzel, omdat door diverse stakeholders vanuit verschillende domeinen met bijpassende wet- en regelgeving en financieringsstromen geredeneerd kan worden. De deuren naar de verschillende aanbieders moeten geopend worden en er ontstaan dan vaak combinaties van paden.

In deze module staan organisaties zoals sociale (wijk)teams, GGZ-instellingen en zorg- en veiligheidshuizen centraal. Je leert wat de uitgangspunten van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen zorg en welzijn zijn, welke financieringsstromen er zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Zo krijg je zicht op de puzzel waarmee het lukt om deuren te openen.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Recht en Bestuur