Toegepast Recht

Niveau
master
Vorm
voltijd
Duur
1 jaar
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Master of Laws
Credits
60 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Recht en Bestuur
 • Gedrag en Maatschappij

Heb jij je Bachelor of Laws gehaald en wil je jouw juridische kennis, loopbaan of ambitie op het gebied van rechten naar een hoger niveau tillen? De Master Toegepast Recht biedt jou die extra stap.

Wij zijn de master Toegepast Recht

Sla over
 • Ruth Beijert

  Programmamanager

  Ruth Beijert
 • Ina Wolting

  Docent Governance, Compliance & Ethiek

  Ina Wolting
 • Mark Hoogenboom

  Docent Legal Tech

  Mark Hoogenboom
 • Eveline van Beem

  Docent ICT-recht

  HANZE230471 SIRE_Eveline van Beem-2.jpg
 • Mein Bish

  Afstudeercoördinator

  HANZE220578 Mein Bish.jpg
 • Joris Gazendam

  Docent Energierecht

  Joris Gazendam

Over deze master

De samenleving heeft in toenemende mate behoefte aan praktijkgerichte juristen die wendbaar en flexibel zijn, doordat de problemen waar zij mee te maken hebben steeds complexer worden. Denk aan klimaat en energie, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de toenemende digitalisering. Allemaal ontwikkelingen die een behoorlijke impact hebben op het juridisch domein, omdat wet- en regelgeving meeverandert waardoor nieuwe juridische vraagstukken ontstaan.

De masteropleiding Toegepast Recht bereidt je voor op een juridische spilfunctie. Met deze master op zak onderscheid je je van universitair geschoolde juristen doordat je bent opgeleid om complexe praktijkproblemen niet alleen strikt juridisch te analyseren en op te lossen, maar praktisch te opereren vanuit een integraal perspectief. Je pakt de adviseurs- of regierol en bent getraind om issues multidisciplinair, creatief en flexibel te benaderen. Na de studie ben je klaar voor een positie als masterprofessional waarin je bijdraagt aan oplossingen voor complexe en actuele praktijkvraagstukken en de spil bent tussen uitvoering en beleid. Bekijk hier onze voorlichtingspresentatie in .pdf of meld je direct aan voor een vrijblijvend proefcollege.

In onderstaand filmpje vertellen Suzanne, Dirk, Ellen & Nurçin waarom zijn kiezen voor de Master Toegepast Recht:

Studenten over de Master Toegepast Recht

screenshot-master-studenten.PNG

Opbouw van de master

De masteropleiding Toegepast Recht is een éénjarige voltijdopleiding met een omvang van 60 EC. In dit jaar volg je zes modules, waaronder één keuzemodule. Deze keuzemodule betreft een onderwerp waarin je je verder verdiept en dat je gehele opleiding kleurt. Het sluitstuk van je opleiding is de masteropdracht waarbij je een beroepsproduct ontwerpt, gebaseerd op multidisciplinair juridisch onderzoek.

Tijdens de masteropleiding werk je samen onder begeleiding van docent-onderzoekers en het werkveld aan oplossingen voor actuele praktijkvraagstukken op strategisch en tactisch niveau. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld ICT-Recht en Digitale Transformatie, Legal Management en Leiderschap- en talentontwikkeling. Je specialiseert je bovendien in een onderwerp dat wordt uitgewerkt in een kennismodule naar keuze. De opties zijn Ondernemerschap, Arbeid & Recht, Duurzaamheid, Energie & Recht en Gezondheid, Veiligheid & Recht.

Hoe krijg je les bij de masteropleiding
De Masteropleiding Toegepast Recht kent weinig tot geen hoorcolleges. Er zijn tot de Kerst veel contactmomenten (geroosterd op gemiddeld vier dagen), maar daarbinnen ligt het initiatief niet automatisch bij de docent. Gedurende de opleiding werk je samen met je medestudenten en docenten, en vormen jullie een leergemeenschap waarbinnen je je als professional op masterniveau ontwikkelt. Dat betekent dat de verhouding tussen docent en student in deze opleiding waarschijnlijk anders is dan je gewend bent uit je bachelor. Een belangrijk aspect van het onderwijs in de master is de eigen regie die je krijgt, maar ook geacht wordt te nemen over je leertraject. Het draait om vragen als: wat wil jij leren, hoe wil jij je ontwikkelen? Dat biedt kansen, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Tijdens het intakegesprek verkennen we of deze didactiek bij je past.

Carrièreperspectief

Binnen bedrijven en organisaties is grote vraag naar hoger opgeleide praktijkgerichte juristen op masterniveau. Het carrièreperspectief is dus goed. Als afgestudeerd jurist bij de Master Toegepast Recht pak je de adviseurs- of regierol en ben je gericht op innovatie. Een juridisch procesmanager die complexe (transitie)vraagstukken aanpakt vanuit een breed perspectief met oog voor de belangen van verschillende stakeholders.

Concreet kun je denken aan adviesfuncties bij de gemeente en provincie binnen het kader van bijvoorbeeld de omgevings- en de nieuwe participatiewet. Ook de IT-sector vraagt om juristen bij de ontwikkeling van nieuwe producten, bijvoorbeeld bij het maken van slimme contracten zoals smart legal contracts of ricardiaanse contracten.

In de sectoren openbare orde en veiligheid (OOV) en zorg en welzijn ten slotte, is en wordt ketenregie een belangrijke taak. Op de arbeidsmarkt zien we in toenemende mate functies als ketenregisseur en procesregisseur.

Toelating & aanmelding

Toelatingseisen

Je bent direct toelaatbaar voor de master Toegepast Recht als je een Bachelor of Laws (LLB) hebt behaald bij de Hanzehogeschool Groningen of een andere hogeschool.

Met elke aspirant-student wordt een kennismakingsgesprek gevoerd dat adviserend van aard is. Ter voorbereiding op dit gesprek vragen we je een motivatiebrief te schrijven.

Aanmelding & inschrijving

Heb je je definitieve studiekeuze gemaakt, meld je dan bij voorkeur vóór 1 juli aan voor de studie via Studielink.

Start studie

De master start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding.

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Recht en Bestuur
Meld je aan via Studielink