Masteropdracht

  • Vak
HANZE220088 Toegepast Recht - masteropdracht.jpg

De masteropdracht vormt de afsluiting van de Master Toegepast Recht. Bij de voorbereidende module 'Complexe praktijkvraagstukken' heb je samen met je innovatieteam ervaring opgedaan met het oplossen van een complex vraagstuk en het ontwerpen van een beroepsproduct aan de hand van design thinking. Je hebt door het afleggen van een assessment een goed beeld gekregen van je sterke punten en ontwikkelpunten, waarna je een plan van aanpak hebt geschreven voor de masteropdracht. Dit is het startpunt van je masteropdracht.

De masteropdracht voer je uit rondom een complex juridisch praktijkvraagstuk in opdracht van een opdrachtgever. Het ontwikkelen van een beroepsproduct dat een bijdrage gaat leveren aan het oplossen van het vraagstuk staat daarbij centraal. Om tot dit beroepsproduct te komen, voer je toegepast praktijkgericht juridisch onderzoek uit. Hierbij wordt een hoge mate van zelfstandigheid van jou verwacht. Hetzelfde geldt voor het vermogen om te improviseren, beslissingen te nemen en aanbevelingen te formuleren op basis van imperfecte informatie.

De masteropdracht is te beschouwen als een laatste proeve van bekwaamheid.

Interessegebieden

  • Recht en Bestuur