Gezondheid, Veiligheid & Recht

zorg-welzijn-recht.jpg

De problematiek in de zorg rond patiënten, cliënten en hun naasten wordt steeds complexer.

In deze module houd je je bezig met het spanningsveld dat bestaat tussen het Nederlandse zorgstelsel en het handhaven van bestaanszekerheid en kwaliteit van zorg. In dat licht komen de juridische aspecten rondom onder andere dwang en AI in de zorg aan de orde.

Bekijk hieronder het filmpje over de kennismodule Gezondheid, Veiligheid & Recht:

Filmpje over de kennismodule Gezondheid, Veiligheid & Recht

screenshot-master-kennismodule-ZWR.PNG