Hanze Student Support

Compassie.jpg

Hanze Student Support is dé plek waar jij terecht kunt voor een gesprek met een studentendecaan, studentenpsycholoog en ondersteunende cursussen op het gebied van mentaal welzijn, studievaardigheden en vitaliteit. Als je voorafgaande aan je studie al vragen hebt over studeren in combinatie met een functiebeperkingen en welke voorzieningen er mogelijk zijn, dan raden we je aan ruim van te voren contact op te nemen.

Studentendecaan
De studentendecaan geeft informatie en advies over onderwerpen die samenhangen met je studie of je persoonlijke omstandigheden. De decaan heeft expertise op het gebied van regelingen en procedures, financiën, studeren met een (tijdelijke) functiebeperking en personen en instanties die je verder kunnen helpen. Samen met de decaan ga je op zoek naar oplossingen binnen en buiten de Hanzehogeschool.

Studentenpsycholoog
Je studietijd is naast een mooie en interessante tijd ook een periode van grote persoonlijke ontwikkeling. Gedurende deze periode kunnen er dingen gebeuren, soms door onverwachte omstandigheden of soms vanuit jou zelf, die van invloed zijn op je psychische welzijn en studiebelemmerend kunnen werken. Als jij tegen deze problemen aanloopt is het mogelijk om dit te bespreken met een studentenpsycholoog. Samen kijken jullie of er inzichten en oplossingen zijn om de studie weer goed te kunnen vervolgen. 

De studentenpsycholoog is niet gericht op de behandeling van zwaardere (bestaande) psychische stoornissen.

Meer informatie
Als je ingeschreven bent dan kun je meer gedetailleerde informatie over Hanze Student Support en studentondersteuning vinden op mijnhanze.nl in Weten en Regelen voor studenten. De inloggegevens ontvang je nadat je je hebt aangemeld voor de Hanzehogeschool Groningen.

Lees meer over ondersteunende cursussen

Lees meer over studeren met een functiebeperking