Procedure College van Beroep voor Studenten

Groepswerk binnenstad mei 2022.jpg

​Hieronder volgt informatie over de procedure van het College van Beroep voor Studenten (CBS).

Indien je het niet eens bent met een besluit van de Dean, examencommissie, of het College van Bestuur kun je beroep / bezwaar instellen tegen dat besluit bij het CBS. Hiertoe dien je, binnen een termijn van zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, een beroep of bezwaar in. Vakanties en ziekten zijn in principe geen gronden, voor de voorzitter van het CBS, om een te laat beroep- of bezwaarschirft te accepteren. Waaraan moet je beroepschrift voldoen? Klik hier voor een voorbeeld brief. Je beroepschrift moet tenminste bevatten:

  1. naam, adres en emailadres*;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het door jou aangevochten besluit;
  4. de motivering / gronden van je beroep;
  5. handtekening;
  6. afschrift van het bestreden besluit.

Een afschrift van de bestreden beslissing is een kopie van het originele besluit. Het is niet voldoende om door middel van plakken en knippen het besluit in het beroepschrift te voegen.

*Indien je bent of waarschijnlijk wordt uitgeschreven vermeld dan je privé mailadres in je beroepschrift.

Voorlopige voorziening

Als je een beroepschrift indient betekent dat niet, dat dit besluit niet wordt uitgevoerd. In spoedeisende gevallen en indien het beroep zich hiervoor leent, kun je verzoeken om het besluit te schorsen. Je moet dan tevens, naast je beroepschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van het College van Beroep voor Studenten.

(Bij uitschrijving: niet voldaan aan de inschrijvingsverplichting, is het is niet mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen).

Contactgegevens