Group of students walking with Van OlstBorg in background

Bureau Klachten en Geschillen

Je kunt een klacht, een beroepschrift of bezwaarschrift indienen bij Bureau Klachten en Geschillen wanneer je een serieuze klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing. Bureau Klachten en Geschillen bestaat uit zes verschillende commissies die onafhankelijk opereren.

Heb je vragen? Neem contact met ons op