Watersportschool als leerwerkbedrijf

Watersporters

​De watersportschool is een leerwerkbedrijf van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen. De watersportschool ontplooit haar activiteiten op het water sinds 2009. Alle disciplines komen hier samen: student, docent en werkveld. Voor studenten zijn er management stageplekken of stageplekken als instructeur.

Dit leerwerkbedrijf heeft een sport stimulerende werking voor de regio Groningen. Basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo-scholen worden uitgenodigd om kennis te maken met watersportactiviteiten. De watersportschool biedt de scholen leuke en leerzame activiteiten aan. De begeleidende instructeurs zijn opgeleid binnen de watersportschool. Er is een goede samenwerking met meerdere partijen, waaronder het Best Western Hotel, het Meerschap, het Instituut voor Sportstudies, leveranciers en scholen in de regio Groningen.