HanzePenning

11-Hanzehogeschool-Droninger.jpg

Medewerkers met een bijzondere verdienste kunnen worden onderscheiden met de HanzePenning. Met de Hanzepenning spreekt de Hanzehogeschool haar waardering uit voor een medewerker die met zijn of haar inzet, netwerk, activiteiten of prestaties een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Hanzehogeschool Groningen, de regio en de samenleving. Prestaties die de normale taakuitoefening te boven gaan.

Onderstaand een overzicht van uitgereikte HanzePenningen.

 • 2006 Willem Goedhart - directeur Stedelijk Conservatorium (nu het Prins Claus Conservatorium)

 • 2008 Tonnie Plas - voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen

 • 2009 Jacques Wallage - van 1998 tot 2009 burgemeester van de gemeente Groningen

 • 2011 Chris Fictoor - dean van de School of Performing Arts

 • 2013 Herman Labberté en Cora Labberté-Hoedemaker - Het echtpaar Labberté heeft jarenlang buitengewoon veel betekend voor studenten van het Prins Claus Conservatorium

 • 2016 Gertjan Lankhorst - Als voorzitter van de Raad van Toezicht een drijvende kracht achter de oprichting van de Energy Academy Europe 

 • 2018 Wim van Gemert - leading lector Energietransitie

 • 2019 Trijnie Faber-Remmelts - voor haar bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen en aan de ontwikkeling van de hogeschool op tal van gebieden

 • 2020 Jeannette Doornenbal -  lector Jeugd, Educatie en Samenleving

 • 2020 Henk Pijlman - oud voorzitter College van Bestuur

 • 2021 Rineke Smilde - lector Lifelong Learning in Music

 • 2022 Cees van der Schans - lector Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
 • 2023 Lies Korevaar - lector Rehabilitatie