Bert de Jonge

Bert de Jonge is als lector verbonden aan het Kenniscentrum Energie en het Instituut voor Rechtenstudies. Het lectoraat wordt gefaciliteerd door zijn werkgever Enexis, één van de grootste regionale netbeheerders in Nederland, dat een actieve bijdrage wil leveren aan de vermindering van de CO2-emissie van fossiele brandstoffen.

Profielfoto-Bert.png

Lectoraat Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie

Als lector houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van de energietransitie. Hij ondersteunt de energietransitie van fossiel naar duur​zaam door bedrijven, studenten, onderzoekers en docenten inzicht te bieden in de (wenselijke) juridische kaders van deze transitie.

Bert de Jonge