Elanor Kamans

Als sociaal psycholoog (PhD 2010) combineert Elanor Kamans het onderwijskundig onderzoek met haar liefde voor de psychologie. Ze onderzoekt hoe we vanuit een psychologisch perspectief kunnen bijdragen aan talentontwikkeling. 

Volgens Elanor dient talentontwikkeling in het hoger onderwijs twee doelen. Allereerst is het belangrijk dat studenten ontdekken waar hun passie en talent ligt: wie zijn ze, wat zijn hun sterke punten en wat drijft hen? Het andere doel van talentontwikkeling is het helpen van studenten in het vinden van purpose. Hoe wil je een bijdrage leveren aan de samenleving en de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan en welke rol wil en kan jij daarin nemen? 

Studenten komen het beste tot deze inzichten in relatie tot anderen. Een voorwaarde daarvoor is een gemeenschap die veilig en inclusief is voor iedereen, ongeacht achtergrond of vooropleiding  en waar mensen een ‘gevoel van verbondenheid’ ervaren. Daarom doet Elanor ook veel onderzoek naar kansengelijkheid en inclusie. 

In haar onderzoeksgroep richt ze zich op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten van de eerste generatie, waarvan de ouders zelf geen hoger onderwijs hebben gevolgd. Welke obstakels ervaren zij en hoe kunnen we studenten hier bij ondersteunen? In een van de projecten van de onderzoeksgroep plaatst dit in de context van het honoursonderwijs.

HANZE221054 Centrum voor talent en leren-55.jpg