Dr. Lies Korevaar

Emeritus lector Rehabilitatie Dr. Lies Korevaar is sinds juni 2003 verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij promoveerde op een onderzoek naar een Begeleid Lerenprogramma voor mensen met psychiatrische problematiek. Hij is de coördinator van de Innovatiewerkplaats (IWP) Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland en van de IWP Begeleid Leren. Tot 2003 werkte hij als (beleids)psycholoog bij de Bavo RNO Groep (thans Parnassia), een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam. Van januari 2009 tot april 2015 was hij tevens directeur/hoofdopleider bij de stichting Rehabilitatie ’92 te Woerden en van 2009 tot 2017 projectleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord. Korevaar heeft als auteur en co-auteur meer dan 40 artikelen gepubliceerd, drie handboeken (Handboek Rehabilitatie. Werken aan maatschappelijke participatie & Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen), een Toolkit Begeleid Leren (vertaald in zes talen), een dertigtal hoofdstukken in boeken en verschillende trainingsmodules. In 2019 is hij verkozen tot lector van het jaar op het gebied van studentenwelzijn.

Lies Korevaa

Contact

Publicaties