Mark Mobach

Mark Mobach levert met zijn lectoraat Facility Management een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Nederland.

Er wordt multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoek gedaan. Altijd op het snijvlak van ruimte en organisatie: door het slim inzetten van ruimte gaan organisaties beter presteren. De groep heeft veel ervaring met onderzoek naar 'Gezonde Gebouwen': gebouwen en organisaties die gezondheid en welzijn van de gebruikers bevorderen.

Mark Mobach, Lector FM.jpg