Drs. Akko Muskens

Voor het KKNN (Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland) organiseert Akko samen met zijn collega kenniscaf├ęs, webinars en excursies rondom maatschappelijke opgaven in Noord-Nederland, bekeken door de lens van veranderende bevolkingssamenstelling. Met het netwerk, bestaande uit zo'n 1300 professionals, verbinden we onderzoek, praktijk en beleid. De thematiek die geagendeerd wordt is heel breed, zoals bijvoorbeeld voorzieningen, energie, mobiliteit, leefbaarheid, jongeren en ouderen.

Eerder deed hij in opdracht van de gemeente Oldambt samen met anderen onderzoek naar vrijwilligers in die gemeente. Wat drijft hun? Wie zijn ze? En waar lopen ze tegenaan? Vooral dat laatste was belangrijk voor de gemeente om te weten te komen. Zij gebruiken de resultaten van het onderzoek als input voor een nieuw te schrijven vrijwilligersbeleid. Akko putte daarbij ook uit zijn eigen ervaringen als actief dorpsbewoner.

Naast zijn baan doet hij momenteel een deeltijdstudie Landschapsontwerp. Een extra invalshoek voor de problematiek die het KKNN belicht.

Akko-Muskens.png