Drs. Akko Muskens

In opdracht van de gemeente Oldambt deed ik samen met anderen onderzoek naar vrijwilligers in de gemeente. Wat drijft hun? Wie zijn ze? En waar lopen ze tegenaan? Vooral dat laatste was belangrijk voor de gemeente om te weten te komen. Zij gebruiken de resultaten van het onderzoek als input voor een nieuw te schrijven vrijwilligersbeleid.
Daarnaast begeleid ik vanuit NoorderRuimte en het Lectoraat Leefomgeving in Transitie als interne opdrachtgever studenten bij hun afstuderen. Vaak gaat het dan over onderwerpen die dicht bij mij liggen zoals vrijwilligers, een dorpsondersteuner en mobiliteit op het platteland. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij dorpsbelangen in mijn dorp en mijn ervaring daar kan ik de studenten meegeven.
Naast dit onderzoekswerk besteed ik 3 dagen per week als projectmedewerker bij het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN). Daar verbind ik samen met de projectleider onderzoek, praktijk en beleid op het thema bevolkingsverandering in Noord-Nederland en leefbaarheid in het algemeen. We organiseren daartoe Krimpcafes, webinars, excursies en informeren ons netwerk, bestaande uit zo'n 1200 professionals, via onze eigen kanalen.