Anke Roos-Mink

Anke Roos-Mink is werkzaam als docent-onderzoeker binnen het lectoraat Facility Management van Kenniscentrum NoorderRuimte. Zij richt zich met haar onderzoek op de beleving van patiënten van het Martini Ziekenhuis tijdens de patient journey, en op welke wijze die beleving positief beïnvloed kan worden met een herontwerp van de gebouwde omgeving en (facilitaire) diensten.

Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de inbedding van dit onderzoek in het reguliere bachelor onderwijs. Zo kunnen de metingen in een cyclisch en jaarlijks terugkerend leerproces uitgevoerd worden door docenten, bachelor studenten en het Martini Ziekenhuis.