Dr. Anne Benjaminse

Anne houdt zich intensief bezig met het thema motorisch leren. Enerzijds om sport- en beweegprestaties te optimaliseren en anderzijds om blessures te voorkomen. Het doel is om bij te dragen aan een betere ontwikkeling van motorische vaardigheden en een afname van blessurerisico waarbij de omgeving van de jeugdsporter betrokken wordt (trainers, gymdocenten, ouders, bestuur). Zodoende levert ze met haar onderzoeksgroep een nuttige bijdrage aan de maatschappij op het gebied van sport en bewegen door middel van innovatief onderzoek en onderwijs. 

Anne Benjaminse.png

Contact

Publicaties