Annegien Langeloo

Annegien Langeloo is een onderzoeker bij het lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving. Met haar achtergrond in de onderwijskunde richt zij zich op onderzoek naar gelijke kansen en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Haar speciale interesse ligt bij het honoursonderwijs. Annegien kijkt bijvoorbeeld naar de toegankelijkheid van het honoursonderwijs voor eerstegeneratiestudenten. Dit zijn studenten waarvan de ouders geen hoger onderwijs hebben gevolgd. Welke sociaalpsychologische obstakels ervaren zij bij hun deelname aan het honoursonderwijs? Tot slot onderzoekt Annegien wat we kunnen doen om binding en welzijn van studenten weer te verhogen na de coronapandemie.

HANZE220818_Annegien Langeloo-2 (1).jpg

Contact