Asa Scholma, MA

Asa Scholma is als docentonderzoeker en ontwerper verbonden aan het lectoraat Image in Context en Academie Minerva. Als coach en kunstenaar faciliteert ze zorgprofessionals in complexe zorgomgevingen door middel van artistieke interventies. Door de omgeving voor mensen die leven met dementie te co-ontwerpen met alle betrokkenen binnen de zorg, komen we tot nieuwe vormen van zelforganisatie in een veranderend zorglandschap. 

Scholma ontwikkelt als docent samen met kunst en zorgstudenten lerende omgevingen waarin ze makend en spelend nieuwe perspectieven en rollen ontwikkelt binnen sociale contexten. Het bevragen, verbeelden en filosoferen over hoe het anders kan, zorgt voor nieuwe onderzoeksmethoden en inzichten. 

Asa Scholma_2024_2.jpg

Asa is als onderdeel van het Makerscollectief betrokken bij DeMensplek. Dit burgerinitiatief van mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers zal in wijken neerstrijken om een situationeel collectief ontwerpproces op te starten dat uit twee fases bestaat: de dialoog en het collectief ontwerp. In de dialoog delen de zorgers van DeMensplek hun ervaringen, inzichten en perspectieven met voorbijgangers. Het collectieve ontwerp leidt tot een scenario voor een caring community waaruit sociale innovaties tevoorschijn kunnen komen. Hierbij worden kunstenaars betrokken die door middel van artistieke methoden de dialoog en het collectief ontwerp te organiseren en verder te brengen. 

Contact