Berber Roorda

Na haar studie Biologie is Berber Roorda als medisch bioloog bij de faculteit Bewegingswetenschappen en Humane Biologie van de Universiteit Maastricht begonnen met onderzoek naar veranderingen in het spiermetabolisme bij type 2 diabetes. Aansluitend daarop heeft zij bij de afdeling Hematologie en Kinderoncologie van het UMCG onderzoek gedaan naar de rol van mesenchymale stamcellen in de groei van bloedvaten in tumoren en hoe dit proces afgeremd kan worden. Na het behalen van haar PhD is Berber op de Hanzehogeschool Groningen aan de slag gegaan als afstudeercoƶrdinator en -begeleider en docent medische vakken bij de opleiding Fysiotherapie. Op dit moment werkt Berber naast haar werk op de opleiding als projectleider en co-promotor op de Bouncing Metformine Intervention (BMI)-studie. Dit betreft een onderzoek naar de effecten van dagelijks bewegen op een minitrampoline op het verloop van vroege type 2 diabetes. De uitkomsten van deze interventiegroep worden vergeleken met die van een controlegroep en een groep die metformine krijgt. Alle groepen krijgen uiteraard ook de standaard behandeling volgens de NHG-richtlijnen. De BMI-studie wordt uitgevoerd vanuit het Bethesda Diabetes Research Center.

Berber Roorda

Contact

Bekijk onderzoek & publicaties van Berber Onrust