Berit Ann Roos

Vanuit haar passie voor de relatie tussen architectuur en mens is promovenda Berit Ann Roos onderzoek aan het doen naar de relatie tussen architectuur en de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het onderzoek ‘Ruimte voor mij’ wil een verbeterde leefomgeving voor mensen die vanwege hun agressieve gedrag vaak in ruimtes leven die gericht zijn op prikkelreductie en beheersing, soms mensonwaardige ruimtes.

Het onderzoek van Berit Ann Roos is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool Groningen, KU Leuven en de praktijk n.l. ’s Heeren Loo. Berit Ann wordt begeleid door promotor Prof.dr. Ann Heylighen, Architectuur en ontwerp (KU Leuven), en Dr. Mark Mobach, lector Facility Management (Hanzehogeschool Groningen). In haar onderzoek gaat zij op zoek naar de bepalende factoren in de gebouwde omgeving die de kwaliteit van bestaan van mensen met verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag beïnvloeden.

Doel van het onderzoek is om de handelingsverlegenheid in architectuur, vastgoed en de zorg op te heffen door kennis te vergaren, te verspreiden en toegankelijk te maken dat de kwaliteit van bestaan voor de bewoners verbeterd wordt. Dat gebouwde omgeving het welbevinden van mensen beïnvloedt is al langer bekend, maar hoe dit is bij mensen die zeer prikkelgevoelig zijn en bovendien niet in staat om hun wensen en behoeften te uitten?

Berit Ann Roos heeft gebouwd voor deze doelgroep en wil nu begrijpen en wetenschappelijk onderbouwen welke factoren tot een verbetering van de kwaliteit van bestaan van de bewoners leiden.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Berit Ann Roos.