Clemens Bernardt

Het onderzoek van Clemens draait om geleefde ruimten die zijn opgeslagen in herinneringen en ervaringen, belichaamd in alledaagse ritmen en routines, en verbonden aan gevoelens en emoties. In zijn onderzoek worden deze ruimten belicht vanuit een cultureel geografische invalshoek. Hiertoe maakt hij gebruik van etnografische onderzoeksmethoden. Het PhD onderzoek van Clemens vindt plaats in een Nederlands asielzoekerscentrum. In dit etnografische onderzoek beschrijft, schetst en interpreteert hij ervaringen van asielzoekers tijdens hun verblijf in dit centrum. Op basis van zijn langdurige participatieve observatie wordt inzicht ontwikkeld in alledaagse asielpraktijken, en in de wijzen waarop deze praktijken ingrijpen in de geleefde ruimten van asielzoekers.