drs. Cora Jongsma

Cora Jongsma is als docent-onderzoeker geïnteresseerd in de verwevenheid van bewoners en landschap. Ze richt zich op sporen van cultivering in het oppervlak van landschap die zijn achtergelaten door beheerders en gebruikers van land. In zogenaamde feltscapes, zachte, vervilte kaarten van wol, brengt ze agrarische gebieden in kaart en onderzoekt en verzamelt op deze artistieke wijze verhalen over bewoners en hun verbondenheid met land. Deze verhalen en de impact hiervan op het landschap voor de toekomst worden door haar gedeeld met studenten in onderwijsprojecten.

Cora Jongsma.jpg