Djoeke Besselink

Djoeke Besselink is promovenda bij FAITH research en verbonden aan het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. Daarnaast is zij werkzaam als adviseur publieke gezondheid bij de GGD Groningen. Het promotieonderzoek van Djoeke richt zich op de impact van de coronapandemie op gezondheid en frailty bij thuiswonende ouderen in Noord-Nederland. Ook verkent zij in haar onderzoeken hoe nadelige gevolgen op gezondheid en frailty bij thuiswonende ouderen voorkomen kunnen worden in het geval van toekomstige infectieziekte uitbraken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Promotor is prof. dr. Evelyn Finnema en copromotoren zijn dr. Fons van der Lucht en dr. HarrĂ¯et Jager-Wittenaar. 

Djoeke Besselink.jpg

Contact

Publicaties