Henk Brink

Henk Brink is manager Opleiden & Onderzoek bij de Hanzehogeschool Groningen. Nadat Henk afstudeerde aan de University of Greenwich (UK), werkte hij bijna tien jaar als facility manager bij de Nederlandse politie. Sinds 2007 is Henk verbonden aan de Hanzehogeschool, eerst als hoofddocent en onderzoeker en sinds begin 2023 in zijn huidige functie.

Henk heeft een sterke interesse in het binnenmilieu en hoe dit gebruikers beïnvloedt. In 2018 is hij gestart met een promotieonderzoek dat zich richtte op het ontwikkelen van richtlijnen voor een optimaal binnenmilieu in klaslokalen in het hoger onderwijs. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Unit Building Physics and Services, Building Performance Group van de Technische Universiteit, het lectoraat Facility Management, Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool en verschillende praktijkpartners.

Op 7 maart 2023 heeft Henk met succes zijn proefschrift verdedigd. De resultaten van zijn onderzoek zijn gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Ook na zijn promotie doet Henk onderzoek naar de invloed van het binnenmilieu op studenten in het hoger onderwijs.