Hylke Faber

Hylke Faber doet onderzoek naar digitale geletterdheid in het basisonderwijs. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in programmeren op de basisschool (computational thinking) en hoe we kinderen kunnen voorbereiden op deelname in een gedigitaliseerde samenleving. Het onderzoek van Hylke richt zich op abstractie: het kunnen denken op verschillende detailniveaus, en hoe we dat op een gedegen manier kunnen aanbieden in het basisonderwijs. Als we weten hoe kinderen dit kunnen leren, kunnen we de stap maken naar het voorbereiden en trainen van PABO studenten. Daarnaast verzorgt Hylke trainingen voor leerkrachten, uiteraard ook op het gebied van digitale geletterdheid.

Hylke Faber

Contact

Publicaties