Drs. Ide van der Wal

Tijdens de master Zorgethiek en Beleid (Universiteit voor Humanistiek te Utrecht) heeft Ide de handvatten gekregen voor een steviger onderbouwing van haar kritische blik rondom maatschappelijke kwesties, maar ook juist rondom particuliere zorgpraktijken. Daarbij ligt de nadruk op het nastreven van goede zorg, het in beeld brengen van de complexiteit die inherent is aan het leven, het bevragen van de norm en het op zoek gaan naar datgene wat buiten beeld raakt na beleidskeuzes. Als onderzoeker poogt Ide een genuanceerd en waarheidsgetrouw beeld te schetsen van zorgpraktijken en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg.

Ide van der Wal.jpg

Contact