Iris van Vliet

Iris van Vliet, PhD, RD, is sinds 1 februari 2024 senior onderzoeker op de thema’s ondervoeding, sarcopenie en fysieke kwetsbaarheid binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. Daarnaast is zij bij de Hanze werkzaam als docent in de leerlijn Wetenschap binnen de Masteropleiding Physician Assistant. Zij blijft daarnaast verbonden aan het UMCG als onderzoeker en onderzoekscoördinator binnen de afdeling Diëtetiek.

Iris van Vliet studeerde in 2013 cum laude af als diëtist bij Hanze, behaalde daarnaast haar Bachelordiploma Psychologie aan de RUG en doorliep daar succesvol het Honours programma. Sinds haar afstuderen is zij werkzaam geweest als diëtist bij het UMCG, waar zij vanuit praktijkvraagstukken verschillende onderzoeken en zorgverbeteringsprojecten heeft gecoördineerd. Deze projecten hebben geleid tot haar promotie in 2022, op het proefschrift ‘Hidden hunger in the hospital? Recognition of malnutrition and malnutrition risk in complex hospital care’ onder supervisie van prof. dr. Gerjan Navis en prof. dr. Harriët Jager-Wittenaar.

Iris haar onderzoek blijft zich richten op de herkenning en aanpak van ondervoeding, sarcopenie en fysieke kwetsbaarheid, over de volle breedte van kliniek tot publiek. Hierin is specifiek aandacht voor de combinatie van ondervoeding en overgewicht (‘the double burden of malnutrition’), nutritional assessment, interprofessionele en transmurale samenwerking, en het perspectief van zorgverleners, patiënten of bewoners en hun omgeving.

Iris van Vliet

Contact

Publicaties