Leontien Kragten

In 2021 is Leontien begonnen aan haar promotietraject in de context van het honoursonderwijs. Haar ervaring op dit gebied is voornamelijk gericht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), waar zij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de bevordering ervan op nationaal niveau. Als onderzoeker ligt haar nieuwsgierigheid met name bij talentontwikkeling, wat de kern vormt van (honours)onderwijs. Naast haar promotietraject is Leontien twee dagen in de week verbonden aan de mbo-instelling ROC Midden Nederland. Mbo-instellingen zijn nog niet zo lang bekend met honoursonderwijs en er valt dan ook veel te leren van het hbo. In haar promotietraject kijkt ze naar de rol en betekenis van gemeenschapsvorming, een belangrijke pijler in het honoursonderwijs van het hbo, maar ze kijkt ook naar de rol van competitie in honoursonderwijs. In het mbo vormt competitie een pijler van het honoursonderwijs. Studenten kunnen op een NK, EK en WK excelleren in Skillswedstrijden in (bijna) alle beroepsvakken. Dit komt in het hbo niet of nauwelijks voor. Er is nog maar weinig bekend over de rol en betekenis van het vormen van gemeenschappen en competitie in honoursonderwijs. Dit vormt dan ook de focus van het promotietraject. Leontiens promotor is Prof. Dr. Cok Bakker van de Universiteit Utrecht. Naast haar promotietraject werkt ze twee dagen in de week bij ROC Midden Nederland als strategisch onderwijs- en innovatiepartner.

HANZE220818_Leontien Kragten-2.jpg