Lynn van der Schaaf

Lynn heeft als bewegingswetenschapper een interesse in de motoriek en fysieke activiteiten van kinderen. Zo heeft ze in eerder onderzoek het beweeggedrag van kinderen in een speciale speeltuin onderzocht. In 2022 is ze gestart met een promotieonderzoek binnen het BEPTOS project: Bewegen En Praten van kinderen met Taal- en motorische OntwikkelingsStoornissen. Dit project richt zich zowel op het motorisch functioneren van kinderen met een taalstoornis, als op het talig functioneren van kinderen met een motorische stoornis. Hierbij wordt de samenhang tussen taal en motoriek verder onderzocht.

Lynn van der Schaaf

Contact

Publicaties