Margo Slomp

Margo Slomp werkt als docent-onderzoeker voor het Frank Mohr Instituut (Masters Academie Minerva). Daarnaast werkte ze onder meer als docent kunstgeschiedenis bij de Rijksuniversiteit Groningen.

De meeste (kunst)opleidingen, zeker met een internationale studentenpopulatie, kennen een grote diversiteit aan educatieve, culturele, sociale en persoonlijke achtergronden. We zien dat vaak ook als een belangrijke voorwaarde voor een intensief leer- en ontwikkelingsproces. Maar verschillen worden niet altijd (h)erkend, en het kan lastig zijn ze op een respect- en betekenisvolle manier een plek te geven. Ze blijven regelmatig onbesproken of krijgen soms juist een ongemakkelijke focus. 

Het promotieonderzoek Storying Diversity in Art Educational Spaces (start september 2015) is een narratief onderzoek naar interculturele ontmoetingen en groepsgesprekken in het hoger kunstonderwijs. 

Margo Slomp onderzoekt of en hoe (culturele) diversiteit een plaats heeft (of kan hebben) in groepsleergesprekken over kunst. In dit onderzoek plaatst ze de ontmoetingen in zich ontwikkelende verhalen binnen de opleiding, en ook in de artistieke en educatieve ontwikkelingsprocessen van de participanten. Naast het registreren van groepsgesprekken voerde ze narratief-biografische interviews. Het onderzoek is ingebed in haar eigen lespraktijk binnen het master kunstonderwijs, en dus deels auto-etnografisch, wat betekent dat ze ook kritisch kijkt naar haar eigen rol en ervaringen. 

Portretfoto van Margo Slomp

Contact

Lees meer