Mariëlle Bovenhoff

Marielle doet promotieonderzoek naar gesprekken tussen bewoners onderling, en bewoners met vertegenwoordigers van instanties in het aardbevingsgebied. Het onderzoek is een samenwerking tussen het Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool Groningen) en Sociale Psychologie (Rijksuniversiteit Groningen). In het onderzoek staat gespreksvoering rondom schadeherstel, versterking en lokale initiatieven die daaraan gerelateerd zijn, centraal.
Onderzoeksthema’s zijn: gebrek aan vertrouwen, herstel van vertrouwen, ontwikkeling van veerkracht.
In het verleden deed Marielle onderzoek naar de relatie tussen maatschappelijke voorzieningen en sociale cohesie in plattelandsgemeenten in Noord-Nederland, naar coproductie van voorzieningen en cocreatie in de Groningse stadswijk Paddepoel.
Expertise: taal, gespreksvoering, kwalitatieve onderzoeksmethoden