Marlies Feenstra

Marlies Feenstra is bewegingswetenschapper en klinisch epidemioloog. Tijdens haar promotie richtte zij zich op hersteltrajecten van oudere ziekenhuispatiënten. Daarna werkte zij als data-analist Value-Based Health Care om vervolgens de overstap te maken naar het praktijkgericht onderzoek rondom de thema’s pijn en functioneren van verpleeghuisbewoners. Sinds februari 2024 is Marlies werkzaam als senior onderzoeker bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing op de thema’s taal en motoriek bij ouderen met cognitieve problemen. Als senioronderzoeker werkt zij samen met studenten, zorgprofessionals (medisch en paramedisch), ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen aan verschillende onderzoeken. De onderzoeken gaan vooral over veranderingen in taal en motoriek in relatie tot dementie; motorische problemen (waaronder paratonie) en mobiliteit bij dementie, en; activiteiten en beweeginterventies bij ouderen ter bevordering van de gezondheid, de mobiliteit en het functioneren.  

Marlies Feenstra

Contact