Maureen Wissing

Maureen Wissing is promovenda bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. Zij is betrokken bij het onderzoeksproject 'Dementie bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking ((Z)EV(M)B)'. Het signaleren en vaststellen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B is een complexe puzzel. Vanuit de praktijk is er dan ook een grote behoefte aan kennisdeling en ervaringsuitwisseling over dementie bij deze specifieke groep. Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van twee praktijkvragen:
1. Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B?
2. Welke kennisbehoefte hebben zorgprofessionals/familieleden?

Promotor: prof. dr. P.P. de Deyn (UMCG) 
Co-promotoren: dr. A.D. Dekker (UMCG/Alliade PWO), dr. J.S.M. Hobbelen (Hanzehogeschool) en dr. A. Waninge (Hanzehogeschool).

Kijk voor meer informatie op: www.vb-dementie.nl

Maureen Wissing

Contact