Naomi Dorsman

Als promovendus bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing werkt Naomi Dorsman aan het onderzoeksproject ‘Volwassen broers en zussen in beeld’.
Dit onderzoek is gericht op de ervaringen van volwassen broers en zussen van mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Het gaat over de rollen die worden vervuld en hoe rollen verschuiven als de situatie verandert. We benaderen rollen daarbij als een breed begrip. Het gaat niet alleen om zorg gerelateerde rollen zoals verzorger of belangenbehartiger, maar ook over bijvoorbeeld een rol als vriend, of ‘gewoon’ broer of zus zijn. Ook gaat het onderzoek over de vraag wat de betrokkenheid van broers of zussen voor de persoon met ZEVB betekent. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale contacten en participatie. Ten slotte gaat het over de samenwerking met zorgprofessionals. Hoe worden rollen en verantwoordelijkheden verdeeld? Hoe worden broers en zussen betrokken? En welke wensen hebben zij?

Naomi Dorsman

Contact

Publicaties