Nicole van den Dries-Luitwieler

Nicole van den Dries-Luitwieler is als promovendus verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen via het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. Haar promotie is onderdeel van het onderzoeksproject Sterker Samen. www.sterkersamenemb.nl

Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, gefinancierd door ZonMw, en onderdeel van de Academische Werkplaats EMB. Het onderzoek richt zich op de gezinskwaliteit van bestaan van gezinnen met een kind met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB). Samen met deze gezinnen wordt onderzocht wat hun gezinskwaliteit van leven inhoudt, welke zorg en ondersteuning zij nodig hebben, en vervolgens hoe we deze het beste kunnen vormgeven. Promotoren zijn prof. dr. Cees van der Schans (Hanzehogeschool Groningen) en prof. dr. Annette van der Putten (Rijksuniversiteit Groningen). Copromotoren zijn dr. Aly Waninge (Hanzehogeschool Groningen) en dr. Jorien Luijkx (Rijksuniversiteit Groningen).

Nicole van den Dries-Luitwieler

Contact

Publicaties