dr. Nynke van Schepen

Nynke van Schepen (PhD) is als onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Leefomgeving in Transitie. Daarnaast geeft ze onderzoeks- en communicatievaardigheden bij de opleiding Vastgoedkunde, Instituut voor Bedrijfskunde. Nynke heeft een MA in Interculturele Communicatie aan de Universiteit Utrecht behaald. Daarna promoveerde ze op een taalkundig onderzoek naar burgerparticipatie aan de Universiteit van Bazel, Zwitserland. Ze keek specifiek naar vraag-antwoord sequenties tussen burgers en professionals (architecten, beleidsmedewerkers, constructeurs etc.) die gezamenlijk spraken over de herbestemming van een militaire kazerne tot een publiek park.

Haar expertise ligt in kwalitatief onderzoek, specifiek op het vlak van de Conversatie Analyse en Etnomethodologie. Nynke is geïnteresseerd in hoe mensen in zowel institutionele als mondaine communicatie deelnemen en hun interacties multimodaal vormgeven. Aan de Hanze is ze betrokken bij het Experiment Krewerd, en kijkt naar hoe inwoners van het Groningse dorp Krewerd praten over de aardbevingsproblematiek.

Nynke van Schepen-1.jpg