Drs. Peter Meister-Broekema

Ik ben ervan overtuigd dat onderzoek doorwerking kan en moet hebben op de maatschappij. In mijn gecombineerde baan als onderzoeker en subsidieadviseur voor het lectoraat Leefomgeving in Transitie binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte probeer ik hier invulling aan te geven.

In mijn promotie onderzoek richt ik mij op het concept open social innovation en kijk ik hoe mensen vanuit verschillende sectoren samen aan nieuwe concepten werken die als uiteindelijk doel hebben om een maatschappelijke verandering teweeg brengen.

Een concept wat momenteel veel in de belangstelling staat en waar ik geïnteresseerd in ben is co-creatie. In het kort zou je dit kunnen kenschetsen als een methode waarin mensen vanuit bijvoorbeeld verschillende disciplines of sectoren van begin tot eind aan bijvoorbeeld een product of project werken. Hoewel dit simpel lijkt, laat onderzoek zien dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om dit tot een succes te kunnen brengen.

Het concept co-creation komt ook sterk naar voren in een aantal projecten waar ik bij betrokken ben, zoals het door ZonMw gefinancierde Go! Noord project dat streeft een gezonde leefomgeving in Noord-Nederland te creeeren of binnen de IWP EDRiT.

Daarnaast ondersteun ik lector Elles Bulder bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en het verkijgen van subsidies. Recent hebben wij bijvoorbeeld een RAAK MKB aanvraag en een Horizon2020 aanvraag ontwikkeld en ingediend.

Tenslotte ben ik lid van het Horizon2020 project INEDIT, dat onderzoek doet naar co-creatie in de maakindustrie en tevens lid van een COST netwerk omtrent maatschappelijke innovatie. Daarnaast was ik tussen September 2018 en Maart 2019 aangesteld als coordinator van ACCOMPLISSH, een project dat streeft naar het creeren van impact van voornamelijk Sociaalwetenschappelijk en Geesteswetenschappelijk onderzoek.