Drs. Peter Meister-Broekema

Ik ben ervan overtuigd dat onderzoek doorwerking kan en moet hebben op de maatschappij. Als onderzoeker voor het lectoraat Leefomgeving in Transitie binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte probeer ik hier invulling aan te geven.

Momenteel rond ik mijn promotie onderzoek over sociale innovatie en co-creatie af. In mijn proefschrift analyseer ik hoe mensen vanuit verschillende sectoren samenwerken binnen projecten die als uiteindelijk doel hebben om een maatschappelijke verandering teweeg brengen.

Hoewel dit simpel lijkt, laat onderzoek zien dat er in de praktijk nog veel verbeterd kan worden in de co-creatie tussen verschillende mensen. In mijn proefschrift pleit ik dan ook voor een procesmatige monitoring van co-creatie. 

Het concept co-creatie komt ook sterk naar voren in projecten waar ik bij betrokken ben of was, zoals het door ZonMw gefinancierde Go! Noord project dat streefde naar een gezonde leefomgeving in Noord-Nederland, het Europese project Multi-Disciplinary Innovation for Social Change, een EU project rondom de co-creatie van meubels of binnen de Innovatie WerkPlaats EDRiT.

Daarnaast ondersteun ik lector Elles Bulder bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en het verkijgen van subsidies. Recent hebben wij bijvoorbeeld de Horizon Europe aanvraag PREMIUM_EU rondom migratie mede ontwikkeld en toegekend gekregen.

Peter-Meister-Broekema.png

Contact

Publicaties