dr. Peter Meister-Broekema

Peter Meister Broekema is senior onderzoeker en werkzaam binnen het lectoraat Leefomgeving in Transitie van Kenniscentrum NoorderRuimte. Peter is gepromoveerd op de samenhang en het effect van co-creatie en sociale innovatie in overheidsbeleid en wetenschap. Daarnaast heeft hij een achtergrond in Geschiedenis (MA en BA), Religiewetenschap (MA en BA) en filosofie (BA).

Peter wil een verschil maken in Noord-Nederland en onderzoekt de impact van demografische veranderingen in vooral rurale gebieden met het doel het leven in deze regio te verbeteren. Hiervoor werkt hij vaak samen met partners in internationale projecten. Peter is tevens als visiting fellow verbonden aan het lectoraat Talentontwikkeling in het Hoger Onderwijs en Samenleving, waar hij is geïnteresseerd in vraagstukken rondom toegankelijkheid van onderwijs en andere voorzieningen.

foto Peter Meister-Broekema.jpg