Renske Eilers

Renske Eilers is gezondheidswetenschapper en focust met haar onderzoek op de beleving en ervaringen van betrokkenen voor verschillende onderwerpen. Zij doet dit veelal met kwalitatief onderzoek. Haar opvatting is: onderzoek doe je met de mensen om wie het gaat.  Dit is bijvoorbeeld erg belangrijk voor het draagvlak bij de ontwikkeling van nieuwe interventies. 

Binnen de Hanze is zij verbonden met het Centre of Experyise Healthy Ageing en als kwartiermaker onderzoek Kwetsbaarheid &Passende Zorg zorgt zij voor de verbinding tussen de Hanze en het werkveld binnen de Eemsdelta gemeente. Daarnaast kijkt ze naar mogelijke nieuwe onderzoekslijnen/projecten in het gebied.

Renske Eilers.jpg

Contact

Publicaties