Rianne Brinkman

Rianne Brinkman is sinds oktober 2022 werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing. In 2020 is zij gestart met haar promotieonderzoek gericht op identiteitsveranderingen van personen met afasie. Zij heeft in juni 2022 de promotiebeurs voor leraren toegekend gekregen van NWO | Toekenningen. Rianne is voor haar promotieonderzoek eveneens verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Ze is tevens werkzaam als hogeschooldocent bij de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Daarnaast is Rianne de auteur van het boek “Bouwen aan identiteit. Behandeling van afasie - met 25 werkvormen.”. Dit boek biedt een theoretisch kader en een praktische handreiking met 25 direct toepasbare werkvormen om identiteitsvorming van personen met afasie te ondersteunen. 

Rianne Brinkman.jpg

Contact