Sandra Vos

Sandra Vos.jpg

Sandra Vos is docent-onderzoeker bij het lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg

Sandra Vos is betrokken bij verschillende projecten binnen het lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg. Haar interesse in hoe probleemgedrag tot stand komt en hoe we mensen kunnen helpen om zichzelf beter te redden in de samenleving staat centraal in haar werk voor het lectoraat. Omdat verslaving vrijwel nooit een enkelvoudig probleem is, is dit een interessant onderwerp om je in te verdiepen als je breder wilt kijken naar de dynamieken die spelen rondom problemen die mensen ervaren.

Ze heeft eerder onderzoek gedaan voor het lectoraat Rehabilitatie naar herstelondersteunende zorg en het vermaatschappelijken van de zorg. Ook is ze betrokken geweest bij de werkplaats sociaal domein waarin de ontwikkeling van multi- en interdisciplinaire teams (WIJ teams, of wijkteams) werd gevolgd, zowel op het niveau van de professionals als hoe aan beleid vorm gegeven werd.

Als sociaal psycholoog is ze extra geïnteresseerd in elkaar beïnvloedende processen- binnen gezinnen, netwerken, organisaties en teams, kortom in de dynamieken die ontstaan waar mensen samen komen.