Saskia van der Ree, MA

Saskia van de Ree studeerde Theaterwetenschap en werkt zo’n dertig jaar als zakelijk leider en adviseur/projectleider op het gebied van kunst en samenleving. Ze is sinds 2020 betrokken bij het Lectoraat Image in Context met onderzoek naar co-creatieve maakprocessen. Daarvoor verbond ze met de IWP Healthy Ageing en de Kunsten en de IWP Kunsten, zorg en welzijn voortrekkers in Noord Nederland op het gebied van kunst en ouder worden.  

Haar interessegebied is meerstemmigheid en wat er gebeurt als de leefwereld en de professionele wereld van verschillende domeinen elkaar ontmoeten. Met Kunst Verbindt volgde ze (in coronatijd) vier jonge alumni van Minerva in een maakproces met bewoners van een woonzorglocatie van ZINN. 

Profielfoto Saskia van der Ree-3.jpg

Met Beeldentaal monitort ze de samenwerking tussen drie Noordelijke toneelgezelschappen, onderwijs- en zorgprofessionals van Kentalis en kinderen/jongeren met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis.  

Met een antropologische methodiek laat ze in procesbeschrijvingen betrokkenen zoveel mogelijk zelf aan het woord. Haar theoretische kader werpt vanuit de perspectieven MENS, KUNST, SAMENWERKEN EN ORGANISATIE licht op wat er aan co-creatieve maakprocessen ten grondslag ligt.  

Ze betrekt studenten en alumni van Minerva bij de beeldende of performatieve vormen van documentatie; vooral als gesproken taal alleen onvoldoende is om de lading te dekken.  

Contact