Tineke Neyman

Tineke Neyman is opgeleid als kunsthistoricus en als mediaevist. Voor de RUG deed zij een interdisciplinair onderzoek naar een groep vroegmiddeleeuwse handschriften. Uit die tijd dateert haar blijvende belangstelling voor vakoverschrijdend onderzoek. Op dit moment werkt zij voor de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool met als aandachtsgebieden cultuureducatie en burgerschap. Voor het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving onderzoekt zij, in samenwerking met scholen en een museum, hoe erfgoed- en cultuureducatie gecombineerd kunnen worden tot educatieve projecten die betekenisvol zijn voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Contact