Yvonne Zijlstra

Yvonne behaalde haar bachelor Pedagogische Wetenschappen (Minor Behavioral Neuroscience) aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde tegelijkertijd het Honours College. Daarna behaalde ze haar master ‘Educational Science & Technology’ aan de Universiteit Twente. Met haar passie voor multimedia en schrijven is ze gaan werken als freelancer. In deze rol voerde ze opdrachten uit op het gebied van grafisch ontwerp, social media beheer en het schrijven van (SEO-)teksten. Voortbouwend op deze ervaring is Yvonne gaan werken als onderwijsontwikkelaar in het MBO voor modules binnen diverse vakgebieden. Momenteel is ze als junior onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving.

Onderzoeksthema’s waar Yvonne haar interesse liggen zijn gelieerd aan: talentontwikkeling, mentale gezondheid, neurowetenschappen en curriculumontwikkeling. Binnen het Lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving is Yvonne betrokken bij onderzoek naar de toegankelijkheid van het onderwijs. Het doel is om drempels die studenten tijdens hun onderwijsloopbaan ervaren te begrijpen en oplossingen te bedenken om deze weg te nemen. Yvonne is ook betrokken bij onderwijskundig evaluatieonderzoek naar het honoursonderwijs binnen de Hanze Hogeschool. Daarnaast streeft ze naar de verankering van duurzaamheidsthema’s in het onderwijs. Een ander belangrijk aspect van Yvonne’s werk is het vertalen van onderzoeksresultaten naar praktische praktijkproducten die nuttig zijn voor onderwijsprofessionals, zoals infographics.

 

Foto Yvonne Zijlstra 3.jpg

Contact