Over de Digital Society Hub

dsh.jpg

Digital Society Hub (DSH) is een inspirerende omgeving, een broedplaats voor de noordelijke regio, gevestigd op de Zernike Campus. Het is een learning community waar creatieve en kundige mensen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek met technische (digitale) faciliteiten samen oplossingen bedenken en uitproberen.

DSH Tour

Schermafbeelding 2022-11-24 om 14.53.12.png

Neem een tour door het gebouw van de DSH

Wat is een innovatiewerkplaats?

Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen op het gebied van digitale transformatie. Een innovatiewerkplaats is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken afkomstig uit de beroepspraktijk of de maatschappij. 

Innovatiewerkplaatsen zijn multidisciplinair. In de samenwerking met andere disciplines leren deelnemers over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken. Innovatiewerkplaatsen brengen ontwikkeling teweeg en zijn een voedingsbodem voor innovatie producten, diensten en start-ups.

Bekijk de video voor een uitleg wat de Digital Society Hub precies inhoudt.

DSH - Hoe Zit Dat

Schermafbeelding 2022-11-17 om 13.52.12.png

Bekijk hier een korte samenvatting van wat de DSH precies inhoudt.

ICT als verbindende factor

De DSH is een experimenteeromgeving pur sang. Er zijn al meerdere hubs in en rondom Groningen, gefocust op energie (EnTranCe), biobased economy (ZAP) en healthy ageing (Health Hub Roden). Deze werkplaatsen hebben hun eigen bestaansrecht om vanuit economische-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen aan innovaties te werken. Daarnaast hebben ze verbindingen met elkaar en op die snijvlakken ontstaan ook relevante innovaties. Zo hebben bijvoorbeeld bouwen en energie, bouwen en gezondheid en procestechnologie en ICT gezamenlijke thema’s om uit te werken. Ook het trio bouwen, ICT en gezondheid heeft een samenhang die tot innovatieprojecten leidt. Kenmerkend is: alle werkplaatsen hebben iets met ICT en ICT iets met hen. Digital Society Hub is de innovatiewerkplaats waar ICT, communicatie en interactieve media gebruikt worden om innovaties tot stand te brengen de energie, healthy ageing en ondernemerschap. 

Faciliteiten

 • Big Data opslagruimte(s) met faciliteiten voor o.a. acquisitie, streaming, storage, beveiliging, hacking en modelling 
 • Snelle vaste datacommunicatieverbinding, clients en servers 
 • 5G en LoRa draadloze faciliteiten 
 • Internet of Things, sensortechnologie en smart products 
 • Robots, VR- en AR-brillen, consoles, games, drones en 3D printers 
 • Software voor o.a. onderzoeksdoeleinden, programmeren en kunstmatige intelligentie 

Contactpersonen

Sla over
 • Roland Hiemstra

  Programmadirecteur

  Roland Hiemstra congres Facto 2020.jpg
 • Ellen van Hegelsom

  Projectleider

  Ellen van Hegelsom (2) (1).jpg
 • Lous Ebbens

  Projectcoördinator matchmaking DSH

  website-lous (2) (1).png
 • Patricia van der Schaaf

  Projectleider

  website-patricia.png
 • Ramon Donkelaar

  Programmaondersteuner

  Ramon Donkelaar DSH.PNG
 • Corian Scholtens

  Programmaondersteuner

  Corian Scholtens (1).jpg
 • Maria Martirosyan

  Programmaondersteuner

  Maria.jpg
 • Paul Klooster

  Communicatiemedewerker DSH

  Paul.jpg

Contact