Lectoraten

Een lectoraat houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het werkveld te helpen bij het bewerkstelligen van innovaties. Ieder lectoraat wordt geleid door een lector welke gespecialiseerd is in een bepaald domein. Studenten komen hierbij vaak aan bod middels afstudeeropdrachten. De lectoraten die verbonden zijn aan Hanze International Business Office zijn International Business en Circular Industry. Klik op de onderstaande tegels voor meer informatie over deze lectoraten.