HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-23.jpg

Veilig Opgroeien

Het doel van de IWP Veilig Opgroeien is door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek een lerende omgeving te creëren voor het werkveld (professionals), onderwijs (studenten en docenten) en onderzoek (lectoren en onderzoekers).

Aanleiding

De lectoren binnen het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving willen de onderlinge samenwerking versterken op het gebied van Jeugd, binnen het thema Kansengelijkheid en Participatie. De leeropdrachten Integrale aanpak kindermishandeling en Jeugd & Leefomgeving raken elkaar op een aantal speerpunten, namelijk het versterken kwetsbare gezinnen, ouderschap, preventie en integraal samenwerken (binnen de wijk). Om de samenwerking te versterken wordt gekozen voor een inhoudelijke samenwerking binnen een gezamenlijke Innovatiewerkplaats ´Veilig Opgroeien´.

Doel
De IWP is gericht op inhoudelijke samenwerking tussen de leeropdracht Integrale aanpak kindermishandeling en de leeropdracht Jeugd en leefomgeving en hun respectievelijke praktijkpartners. Het doel van de IWP is door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek een lerende omgeving te creëren voor werkveld (professionals), onderwijs (studenten en docenten) en onderzoek (lectoren en onderzoekers). De focus in deze samenwerking ligt op vraagstukken uit het voorliggend veld en met name op het gebied van preventie. De IWP richt zich in elk geval op de volgende thema’s:

 • Ouders versterken / opvoedondersteuning
 • Sociale veiligheid (o.a. pesten, grensoverschrijdend gedrag)
 • Samenwerken met ouders
 • Kwetsbare gezinnen
 • Preventie en vroegsignalering
 • Wijkgericht integraal werken

Taken
Naast inhoudelijke samenwerking op bovenstaande thema´s heeft de IWP de volgende taken:

 • Versterken praktijkgericht onderzoek
 • Onderzoeksopdrachten verwerven (subsidieaanvragen schrijven en indienen, offertes uitbrengen voor opdrachtonderzoek)
 • Bepaling gezamenlijke subsidiestrategie (i.s.m. lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving)
 • Verkenning mogelijkheden promotietrajecten
 • Verbinding onderwijs
 • Betrekken van studenten bij projecten
 • Opdrachtgeverschap afstudeeronderzoeken (diverse opleidingen)
 • Input leveren aan curricula van verschillende opleidingen (bijv. d.m.v. gastles of keuzevak)
 • Verbinding werkveld
 • Netwerk vormen en versterken op bovenstaande inhoudelijke thema’s
 • Artikelen in vaktijdschriften en wetenschappelijke tijdschriften
 • Inhoudelijke bijeenkomsten voor docenten, studenten en professionals in het jeugdveld, 1 à 2 keer per jaar
 • Trainingen en workshops voor studenten en professionals

Organisatie
Er is een vaste groep van lectoren en docentonderzoekers, die met een wisselend aantal uren per jaar deelnemen aan de IWP. Daarnaast zijn er verschillende geïnteresseerden die we bij de IWP kunnen betrekken en die we op de hoogte houden.

Team