IWP beeld - MBO Vitaal.png

Vitaal MBO

Bij de IWP Vitaal MBO werken we samen met het Alfa college, Noorderpoort, Huis voor de sport en gemeente Groningen. Met het doel om een antwoord te vinden op de maatschappelijk vraagstukken binnen het mbo.

Bij deze IWP zoomen we vooral in op een actieve en gezonde leefstijl en deelname aan verschillende bewegen en sport activiteiten voor de mbo studenten. Op dit moment nemen ongeveer 15 duizend studenten deel aan de reguliere bewegen en sportlessen bij het Alfa college en Noorderpoort. Bewegen en sportlessen willen wij met behulp van de IWP Vitaal MBO nog krachtiger en betekenisvoller maken voor de studenten. Naast de reguliere lessen willen we deze studenten ook uitdagen om meer buiten de school tijden te gaan bewegen, een voorbeeld hiervan is het onderzoek van SPORT-PAS. Hiermee willen wij de MBO studenten meer toegang bieden tot de verschillende sportactiviteiten in de stag Groningen maar ook in de regio. Dit is een voorbeeld van de activiteiten die we naast de reguliere lessen aan het onderzoeken zijn, zo hebben wij veel meer voorbeeld hiervan. 
  
Ben je iemand die een uitdaging durft aan te gaan en wil je iets betekenen op het gebied van actieve en gezonde leefstijl voor de MBO studenten? Dan is de IWP Vitaal MBO een geschikte werkplek voor je. 

Doel 

IWP Vitaal MBO zet zich samen met de partners maximaal in, om onderzoek te doen naar de interventies die een bijdrage leveren aan een actieve en gezonde leefstijl van de MBO student.  

Thema's 

Bij de IWP Vitaal MBO wordt er gewerkt met drie thema's: 

  1. Fit-Coach: begeleiding bieden aan de studenten die niet met de reguliere sport en beweeg programma's van het mbo mee kunnen doen.
  2. Sport-Pas: een sportaanbod creëren voor de MBO studenten om meer te gaan bewegen. Denk hierbij aan de sportscholen en de verengingen zowel in de stad als de regio. 
  3. Tran-Sport: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de MBO studenten zich steeds meer op de fiets of lopen zich verplaatsen.  

Team Vitaal MBO